COFER CẦN THƠ VỚI HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

Nằm trong chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng Thực hành của nhà trường và Nhằm nâng cao hiệu quả học tập và tăng cường kỹ năng thực hành cho sinh viên, đảm bảo sau khi ra trường sinh viên có đủ những kỹ năng cần thiết cho công việc. Ngày 28/2/2019 dưới sự hướng dẫn của Giảng viên thầy Nguyễn Xuân Tám và thầy Phạm Phú Thịnh, tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Xăng dầu đi thực hành thực tế tại cửa hàng xăng dầu số 7 và số 19 chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang.

 

Sinh viên được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ tại cửa hàng

Tại đây sinh viên được cửa hàng trưởng Anh Nông Quốc Khánh và Anh Hà Minh Giáp (nguyên là sinh viên Cofer Cần Thơ) hướng dẫn tận tình về các nghiệp vụ tại cửa hàng xăng dầu cụ thể: Nghiệp vụ 5 bước bán hàng, quy trình tiếp nhận xăng dầu, kỹ thuật đo bồn và tính toán lượng xăng dầu, An toàn PCC và môi trường, quy trình thực hiện giao nhận ca và xuất hoá đơn trên hệ thống phần mềm EGAS, hướng dẫn ghi chép sổ sách ……

 

Một số hình hảnh quá trình đi thực tế


Sinh viên được hướng dẫn 5 bước bán hàng tại cửa hàng xăng dầu

 

 

 

 

Sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật đo bồn và Kiểm tra phương tiện trước khi nhập hàng

Bên cạnh sinh viện được thực hành thực tế tại cửa hàng thì sinh viên còn được tiếp cận thực hành thực tế tại các kho xăng dầu và nhà máy lọc dầu trong khu vực Tây Nam Bộ.

Sinh viên được hướng dẫn các nghiệp vụ tại kho xăng dầu