STT

Tên Bài viết

Tác giả

Năm hoàn thành

1

Lợi nhuận kế toán - thu nhập chịu thuế: sự khác biệt và phương pháp kế toán

ThS. Nguyễn Minh Tiến

2011

2

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

3

Kế toán bất động sản ở doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

4

Định vị tính mới trong nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Minh Tiến

2012

5

ICT và chất lượng giáo dục đào tạo tại Cơ sở Cần Thơ-Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

6

Vai trò của chợ, mô hình và cơ chế hoạt động của Ban quản lý chợ ở nước ta hiện nay

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

7

Rèn kỹ năng thuyết trình cho sinh viên

Trương Thị Huyền Trang

//

8

Chi phí lãi tiền vay trong kế toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Minh Tiến

2013

9

Chỉ số năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế: trường hợp TP Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

10

Thái độ đối với việc học tiếng Anh thương mại của học sinh trung cấp, tại cơ sở Cần Thơ

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

11

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở ngân hàng tại Thành Phố Cần Thơ

Vũ Xuân Tú

//

12

Thực trạng thu hút FDI và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Tiến

2014

13

Hồi quy DGMM và PMG với dữ liệu bảng trong STATA 

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

14

Đánh giá tình hình sử dụng nợ, cơ hội và rủi ro từ sử dụng nợ trong thực tiễn, chuyên san Kinh tế Đối Ngoại

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

15

Phân tích nhu cầu tư vấn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Thành Phố Cần Thơ

Vũ Xuân Tú

//

16

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng Tp. Cần Thơ

Nguyễn Thị Hồng Như

//

17

Tết và kinh tế

TS. Nguyễn Minh Tiến

2015

18

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn tài chính doanh nghiệp

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hanh

//

19

Nâng cao chất lượng dạy và học trong thời đại CNTT

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hanh
ThS. Trương Thị Huyền Trang

//

20

Giải pháp nâng cao hoạt động tự học cho sinh viên ngành quản trị DNTM tại cơ sở Cần thơ – Trường CĐKT Đối Ngoại

Phạm Phú Thịnh

//

21

Giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh thương mại

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

//

22

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ

ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

23

Thương mại điện tử- chuyên ngành đào tạo hấp dẫn hiện nay

Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

24

Phát triển chương trình đào tạo - vấn đề cấp bách trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay

ThS. Phan Ngọc Châu

//

25

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội
nhập cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC

ThS. Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

26

Đẩy mạnh chất lượng phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

//

27

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế Asean

ThS. Nhâm Thị Bé Vinh

//

28

Yếu tố tác động đến hiệu quả của chương trình đào tạo ngành QTDN đối với yêu cầu trong các doanh nghiệp hiện nay

Vũ Xuân Tú

//

29

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trường cao đẳng trong điều
kiện hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC

ThS. Đặng Kim Quốc Hùng

//

30

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
trường CĐKT Đối Ngoại – Cơ sở Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập

ThS. Hồ Hoàng Phong
Trịnh Thị Tâm

//

31

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ giáo viên

Nguyễn Cẩm Nhiêm
Cao Thanh Thùy

//

32

Những quy định về cam kết lao động trong TPP – Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam

Trương Thị Huyền Trang

2017

33

Đánh giá tác động của hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập

Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

 

34

TPP - cánh cửa hội nhập và thách thức cho phát triển nguồn nhân lực VN

Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

//

35

Xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng hình thành và phát triển năng lực sinh viên

Phạm Phú Thịnh

//

36

Nghề giáo trong tôi

ThS. Huỳnh T Đoan Hạnh

2018

37

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam

ThS. Trương T Huyền Trang

//

38

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu của GDNN

Nguyễn Hoàn Hảo
Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

39

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại cảng Cần Thơ

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

40

Mùa xuân và ước vọng nghề giáo

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

 

41

Giải pháp nâng cao mức độ thích ứng đối với việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành xăng dầu tại Cơ sở Cần thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Phạm phú Thịnh

2019

42

Chính sách nhà nước và giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trong nền công nghiệp 4.0

ThS. Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

43

Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS. Trương T Huyền Trang

2021

44

Một số kinh nghiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học phần trực tuyến

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS. Trương T Huyền Trang

2022

45

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên khi giảng dạy trực tuyến.

ThS. Phạm phú Thịnh

2022