TT

Tên đề tài

Tác giả

Hoạt động Nghiên cứu

Năm hoàn thành

10

Thiết lập bảng tính để quản lý kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa học của HS tại cơ sở Cần Thơ

Bùi Văn Khôi

NCKH cấp Trường

2011

11

Một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý chợ hiện nay

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hanh
Lê Ngọc Anh
Ngô Văn Cảnh

//

//

12

Dạy học hợp tác theo nhóm và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong hoạt động nhóm

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

13

Thực trạng đầu tư công và lạm phát – nguyên nhân và hệ quả ở nước ta

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

NCKH cấp Trường

2013

14

Thực trạng tự học và một số giải pháp nhằm rèn luyện kỹ năng tự học của học sinh tại Cơ sở Cần Thơ

Trương Thị Huyền Trang

//

//

15

Xây dựng một số giải pháp để nâng cao tính tích cực trong giờ học Giáo dục thể chất cho HS, SV Trường CĐKT Đối Ngoại tại Cơ Sở Cần Thơ

Hồ Hoàng Phong

//

//

16

Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của viên chức tại Cơ sở Cần Thơ - Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Duy Tứ

//

//

17

Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Phan Ngọc Châu

//

//

18

Nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

Phạm Phú Thịnh

NCKH cấp cơ sở

//

19

Nghiên cứu quá trình tự học môn chính trị của học sinh trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Cở sở Cần Thơ

Nguyễn Thị Quế
Trịnh Thị Tâm

//

//

20

Tham gia phong trào Đoàn, Đội có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên CĐKTĐN tại Cần Thơ

Nguyễn Cẩm Nhiêm
Cao Thanh Thùy

//

//

21

Một số giải pháp quản lý học sinh – sinh viên tại cơ sở Cần Thơ

Nguyễn Xuân Tám

//

//

22

Đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 – 2012

Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

//

23

Những phẩm chất cần có của người làm công tác tổ chức cán bộ

Nguyễn Duy Tứ

//

//

24

Thái độ đối với việc học tiếng Anh thương mại của học sinh trung cấp tại cơ sở Cần Thơ

Võ Thị Ngọc Quyên

//

//

25

Giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

NCKH cấp Trường

2014

26

Dạy học dự án tăng cường khả năng nắm vững kiến thức môn tin học văn phòng

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của Học sinh – sinh viên cơ sở Cần Thơ – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Thị Quế
Trương Thị Huyền Trang

//

//

28

Động cơ học tiếng anh Thương mại

Võ Thị Ngọc quyên

//

//

29

Ảnh hưởng của việc sử dụng Internet đến hoạt động học tập của học sinh, sinh viên Cơ sở Cần Thơ

Trịnh Thị Tâm

NCKH cấp cơ sở

//

30

Nâng cao hiệu quả dạy và học theo nhóm các môn học cơ sở tại Cơ sở Cần Thơ–trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Cao Thanh Thùy
Hồ Hoàng Phong

//

//

31

Kích thích và cải thiện khả năng nói tiếng Anh qua đóng vai

Đặng Kim Quốc Hùng

//

//

32

Xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo chuyên ngành kế toán của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tại cơ sở Cần Thơ

Nhâm Thị Bé Vinh

//

//

33

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên đối với hoạt động đào tạo sau đại học của khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Cần Thơ

Hoàng Thị Sông Lam

//

//

34

Thực trạng ứng dụng kế toán máy tại DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn Tp. Cần Thơ

Nguyễn Thị Huệ

//

//

35

Đánh giá việc sử dụng máy tính vào học tập tại Cơ sở Cần Thơ

Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

//

36

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại Cơ sở Cần Thơ – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Phan Ngọc Châu
Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

37

Đánh giá hình ảnh thương hiệu cơ sở Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đối với học sinh phổ thông tại thành phố Cần Thơ

Phạm Phú Thịnh

//

//

38

Doanh nhân Cần Thơ "Trí tuệ - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch"

Võ Thị Ngọc Quyên

Chuyên đề đề tài cấp Thành phố

 

//

39

Hoàn thiện cơ chế quản lý chợ nổi truyền thống ở Thành phố Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Đề tài cấp Bộ

2015

40

Tổng quan về chợ và chợ nổi truyền thống

Phạm Phú Thịnh

Chuyên đề cấp Bộ

//

41

Đặc trưng của chợ nổi truyền thống trên thế giới và trong nước

Hoàng Thị Sông Lam
Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

42

Vai trò của chợ nổi truyền thống đối với
sự phát triển kinh tế xã hội

ThS. Trương Thị Huyền Trang

//

//

43

Những đóng góp của chợ nổi đối với sự phát triển kinh tế,
xã hội, văn hóa ở TP Cần Thơ

Vũ Xuân Tú
Cao Thanh Thùy

//

//

44

Tổ chức khảo sát thực trạng cơ chế chính sách quản lý và hoạt động của chợ nổi truyền thống ở TP Cần Thơ

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

45

Phân tích thực trạng hoạt động của chợ nổi truyền thống
ở TP Cần Thơ

ThS. Nhâm Thị Bé Vinh

//

//

46

Phân tích thực trạng cơ chế, chính sách quản lý chợ nổi truyền thống
ở TP Cần Thơ

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

//

47

Đánh giá kết quả khảo sát về cơ chế, chính sách quản lý chợ nổi
truyền thống ở TP Cần Thơ, nguyên nhân của các mặt tồn tại

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

48

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc duy trì và phát triển
của chợ nổi truyền thống ở TP Cần Thơ

ThS. Đặng Kim Quốc Hùng
Nguyễn Thị Hồng Như

//

//

49

Vận dụng phương pháp nêu vấn đề góp phần nâng cao chất lượng dạy môn Kinh tế chính trị

Nguyễn Thị Quế

NCKH cấp cơ sở

//

50

Pháp luật về chống thất thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu.

Cao Thanh Thùy

//

//

51

Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cơ sở Cần Thơ

Trịnh Thị Tâm

//

//

52

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

ThS. Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

NCKH cấp Trường

//

53

Đánh giá của người học về hoạt động giảng dạy tại cơ sở Cần Thơ trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy
ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

//

//

54

Công nhân Cần Thơ "Trí tuệ - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch"

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

Chuyên đề đề tài cấp Thành phố

 

//

55

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học, cao đẳng
của học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Hoàng Thị Sông Lam
Nguyễn Cẩm Nhiêm
Trịnh Thị Tâm

NCKH cấp cơ sở

2016

56

Hoạt động tự động của HSSV cơ sở Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS.Trương T Huyền Trang
Nguyễn Thị Quế

//

//

57

Giải pháp sử dụng mạng xã hội hiệu quả cho học sinh sinh viên cơ sở Cần Thơ – trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Hồ Hoàng Phong

//

//

58

Kinh nghiệm huy động vốn phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công tư

Ths.Trương Thị Huyền Trang

Hội Thảo KH Đề tài cấp TP (TP Cần Thơ)

 

//

59

Động cơ làm việc của nhân viên Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Ths.Trương T Huyền Trang
Ths.Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Đề tài khoa học cấp Trường

2017

60

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV Cần Thơ - Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Ths.Nguyễn Cẩm Nhiêm
Ths.Võ Thị Ngọc Quyên
Ths.Nguyễn T Uyên Thúy

//

//

61

Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo ngắn hạn tại Cơ sở Cần Thơ - Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Ts.Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Xuân Tám
Ths.Hồ Hoàng Phong

//

//

62

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản tại Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Duy Tứ
Nguyễn Thị Lương
Đặng Anh Thư

Sáng kiến K.nghiệm cấp Trường

//

63


Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV Cơ sở Cần Thơ - Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Ths.Nguyễn Thị Quế

Đề tài khoa học cấp Cơ sở

//

64

Đánh giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Hội Thảo KH Đề tài cấp TP (TP Cần Thơ)

//

65

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại TP Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Đề tài NCKH cấp thành phố (thành viên)

//

66

Nghiên cứu đề xuất giải pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với một số mặt hàng nông sản của vùng Đông Nam Bộ sang thị trường Nhật Bản

ThS. Phạm Đình Cường (chủ biên)
TS. Nguyễn Minh Tiến
ThS. Võ Văn Khôi
PGSTS. Võ Phước Tấn
TS. Nguyễn Thanh Hùng

Đề tài cấp Bộ

2018

67

Đánh giá môi trường học tập của sinh viên tại Cơ sở Cần Thơ trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS.Huỳnh T. Đoan Hạnh
ThS,Trương T. Huyền Trang
ThS.Nguyễn T. Hoàng Yến

NCKH cấp cơ sở

//

68

Tác động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến người tiêu dùng ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ

ThS.Hoàng Thị Sông Lam
ThS.Nguyễn Cẩm Nhiêm

NCKH cấp cơ sở

//

69

Nghiên cứu mức độ thích ứng đối với việc làm của HSSV tốt nghiệp ngành xăng dầu tại Cơ sở Cần Thơ Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

ThS.Phạm Phú Thịnh
CN.Nguyễn Xuân Tám
ThS.Đặng Kim Quốc Hùng

NCKH cấp Trường

//

70

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học anh ngữ của sinh viên ngành Nhà hàng – Khách sạn thuộc các trường Cao đẳng ở Cần thơ.

ThS.Nguyễn Hồng Như
ThS.Nguyễn Thị Quế
ThS.Hồ Hoàng Phong

NCKH cấp cơ sở

//

71

Biện chứng giữa truyền thống và hiện đại trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa lịch sử của nó

Trịnh Thị Tâm

Luận văn thạc sĩ

//

72

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của người dân tại thành phố Sóc Trăng

Hoàng Thị Sông Lam

Luận văn thạc sĩ

//

73

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng nông sản xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ

Nguyễn Minh Tiến (thành viên)

Đề tài cấp Bộ

//

74

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học của SV Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐ KTĐN

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Trương T.Huyền Trang
Nguyễn T. Hoàng Yến

NCKH cấp cơ sở

2019

75

Phân tích thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên trường CĐKTĐN - CS Cần Thơ

ThS. Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

76

Nghiên cứu khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên bán hàng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ

ThS. Phạm Phú Thịnh
Nguyễn Xuân Tám

//

//

77

Giáo dục văn hóa ứng xử cho SV trường CĐKTĐN - CS Cần Thơ

ThS. Nguyễn Thị Quế
ThS. Trịnh Thị Tâm

 

//

78

Nguyên lý kế toán

TS. Nguyễn Minh Tiến (chủ biên)

Giáo trình

//

79

Kế toán tài chính 1

TS. Nguyễn Minh Tiến (chủ biên)

//

//

80

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê

ThS. Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Mỹ Linh
La Hậu Giangồng Liên
ThS. Nguyễn Minh Thúy An
ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

//

//

81

Sổ tay phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên đi làm

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

NCKH cấp cơ sở

2021

82

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

ThS. Trương T. Huyền Trang

//

//

83

Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH xã hội và nhân văn cấp tỉnh " Đánh giá tác động của KH công nghệ và Đổi mới sáng tạo với nền kinh tế Tỉnh Vĩnh Long"

TS. Nguyễn Minh Tiến
ThS. Nguyễn Xuân Tám
ThS. Phạm Phú Thịnh
ThS.Trương Thị Huyền Trang

//

//

84

Khảo sát nhận thức kỷ năng mềm của SV Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - Cơ sở Cần Thơ

ThS.Nguyễn Thị Quế
ThS.Võ Thị Ngọc Quyên
ThS.Trịnh Thị Tâm

//

//

85

Đánh giá sự hài lòng của SV khi học tập tại Cơ sở Cần Thơ- Trường CĐKT Đối ngoại

TS. Nguyễn Minh Tiến
ThS. Hồ Hoàng Phong

//

2022

86

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên khi giảng dạy trực tuyến – trường hợp các trường cao đẳng tại thành phố Cần Thơ

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

//

87

Đánh giá của sinh viên về chất lượng phương pháp dạy học tích cực tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS.Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS.Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Trương T. Huyền Trang

//

//

88

Tác động của mạng xã hội Facebook đến sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Cơ sở Cần Thơ

ThS. Nguyễn Thị Quế
ThS. Trịnh Thị Tâm
ThS. Nguyễn Xuân Tám

//

//