1.    Hợp tác đào tạo:

TT

Tên đơn vị

1

Sở Công thương Cần Thơ

2

Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ

3

Sở Công thương Vĩnh Long

4

Chi cục bảo vệ môi trường Vĩnh Long

5

Trung tâm Xúc tiến thương mại Vĩnh Long

6

Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp

7

Sở Công thương tỉnh An Giang

8

Sở Công thương tỉnh Kiên Giang

9

Trung tấm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang

10

Phòng Kinh tế hạ Tầng TP. Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

11

Sở Công thương tỉnh Bến Tre

12

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang

13

Trung tấm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

14

Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

15

Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

16

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh

17

Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

18

Sở Công thương tỉnh Cà Mau

19

Khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ

  1.     Kết nối Doanh nghiệp

TT

Tên đơn vị

1

Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ

2

Tổng kho Xăng dầu Tây Nam Bộ

3

Tổng kho Xăng dầu Mekong

4

Nhà máy Lọc dầu Đông Phương

5

Nhà máy Lọc dầu Nam Việt oil

6

Tân Cảng Cái Cui

7

Cảng Cần Thơ

8

Khách Sạn Mường Thanh Cần Thơ

9

Cồn Khương Reort Cần Thơ

10

Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Cần Thơ

11

Trung tâm Giới thiệu việc làm Cần Thơ

12

Công ty Xăng dầu An Giang

13

Công ty Xăng dầu Đồng Tháp

14

Công ty Xăng dầu Vĩnh Long

15

Công ty Xăng dầu Hậu Giang

16

Công ty Xăng dầu Sóc Trăng

17

Công ty Xăng dầu Bạc Liêu

18

Công ty Xăng dầu Cà Mau

19

Công ty Xăng dầu Trà Vinh