THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học trực tiếp tại Trường - Giai đoạn 2
Học kỳ 2 – Năm học 2021 - 2022

 

-       Căn cứ kế hoạch tiến độ đào tạo của nhà Trường năm học 2021 – 2022;

-     Căn cứ thông báo số 110/TB-CKĐ ngày 22/4/2022 của phòng Đào tạo, về việc tổ chức học tập trực tiếp tại Trường Giai đoạn 2 – Học lỳ 2 – Năm học 2021-2022.

Cơ sở Cần Thơ thông báo kế hoạch học tập như sau:

1. Sinh viên Cơ sở Cần Thơ sẽ học trực tiếp tại Cơ sở Cần Thơ, từ ngày 16/5/2022

2. Lưu ý:

-       Sinh viên theo dõi thời khoá biểu trên trang web: sinhvien.cofer.edu.vn

-     Khi tham gia giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường, Giảng viên và Sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 của nhà trường và địa phương.

-       Sinh viên có nhu cầu ở Ký túc xá hoặc nhà trọ, liên hệ bộ phận quản lý ký túc xá, trước ngày 12/5/2022.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

+ Đăng ký phòng ký túc xá: Thầy Hồ Hoàng Phong – Điện thoại: 0945.224.569

+ Nhận phòng ký túc xá và hỗ trợ nhà trọ: Thầy Nguyễn Duy Tứ - Điện thoại: 0919.149.175.

 COFER CANTHO_T4/2022