Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Bác, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ sở Cần Thơ.

Toàn cảnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cofer Cần Thơ

Không gian văn hóa không chỉ là nơi trưng bày, cung cấp nguồn tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác mà còn ý nghĩa vô cùng thiết thực trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phẩm chất lối sống đến với CBVC, NLĐ, HSSV đang làm việc và học tập tại trường; góp phần tạo lập môi trường học tập sinh động và hiệu quả, khuyến khích sự tự học, tự nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách gần gũi, thực tế nhất.

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh - Giám đốc Cơ sở Cần Thơ giới thiệu không gian văn hóa "Hồ Chí Minh" Cơ sở Cần Thơ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHÔNG GIAN VĂN HÓA "HỒ CHÍ MINH"

Tin bài: QL Đào tạo Cơ sở Cần Thơ